Miljøinitiativer 
hos refurbed 

Siden begynndelsen, har vi sparet

*Besparelser i forhold til nyt køb baseret på miljøpåvirkningsdata gennem vores ISO 14040/44-verificerede beregningsmodel. Virtuelt vandforbrug er en metode, der tager hensyn til regionalt vandbrug i forsyningskæden.

270.000 t

CO2  SPARET*

VAND SPARET* 

E-AFFALD SPARET*

885 t

CO2

Download bæredygtighedsrapporten 2023

Vores vission

(= grunden til at vi eksisterer) vi vil skabe en mere bæredygtig forbrugskultur. Den nuværende forbrugskultur er alt andet end bæredygtig. Vi forpligter os til at forme en fremtid, hvor et mere bæredygtigt forbrug ikke bare er muligt, men normen.  

Vores mission

(= sådan opnår vi vores vision) vi vil bygge den ledende platform for bæredygtige produkter og services. 

Udforsk et udvalg af kapitler om refurbeds miljøpåvirkning med et enkelt klik. For flere detaljer, download bæredygtighedsrapporten 2023 eller find produktfodaftryk (CO2-udledning, elektronisk affald, virtuelt vandforbrug) for tusindvis af produkter i vores Excel-rapport.

Et kig på det vi synes er vigtigt! 

01.

Vores "hvorfor"

Læs mere >

02.

Fra linær til cirkulær

Læs mere >

03.

Vores politiske involvering

Læs mere >

04.

Fornyelsesprocessen

Læs mere >

05.

Vores kvalitetskontrol

Læs mere >

06.

Vores impact strategi

Læs mere >

07.

Vores ISO 14040/44-verificerede beregningsmodel

Læs mere >

08.

Vores besparelser forklaret

Læs mere >

09.

Vores andre miljøinitiativer

Læs mere >

10.

Vores partnere

Læs mere >

Vores "hvorfor"

Vores rejse startede i 2017 med en vision om at gøre forbrug mere bæredygtigt. Ved at forlænge livet på laptops, smartphones og tablets stræber vi efter at beskytte miljøet. Ved at fremme cirkulær økonomi mindsker vi de negative effekter, vi som samfund har på vores planet. Syv år senere er vi meget stolte over at kunne tilbyde jer bedre data, mere forskning og et udvalg af miljøprojekter, der gavner både mennesker og planeten.

Vi er stolte over at kunne reflektere over vores succes indtil nu, med at reducere CO2-udledning, e-affald og vandforbrug: I løbet af de sidste syv år har salget af mere end 4,8 millioner fornyede enheder sparet 270.000 ton CO2, 94 milliarder liter vand og 885 ton elektronik affald sammenlignet med køb af nye produkter. Vi har sat skub i en bevægelse og en rejse mod en mere bæredygtig forbrugskultur – og det kunne ikke lade sig gøre uden jer: Vores kunder, venner, refurbishere, partnere og fællesskabet.

01.

02.

Fra lineær til cirkulær

Lineær økonomi

Kreislaufwirtschaft

03.

Vores politiske involvering 

Vores politiske arbejde bygger på tre søjler: 
Som dt første har vi vores indsats på et offentligt og politisk plan, hvor vi arbejder for at fremme opmærksomheden på cirkulær økonomi og genanvendelse på et lokalt og EU-niveau. Vi deltager i lovgivningsprocesser, arbejder i grupper som Circular Economy Task Force, og møder beslutningstagere personligt, som da den østrigske miljøminister, Leonore Gewessler, besøgte vores kontor i Wien.

Den anden søjle er vores samarbejde med organisationer, der har samme interesser og vission. Vi er medlem af flere foreninger i Europa, som fokuserer på cirkulær økonomi. For eksempel er vi en del af European Refurbishment Association EUREFAS og Right to Repair kampagnen. Vi bidrager med vores viden og styrker de større grupper, som repræsenterer mange virksomheder.

Sidst men ikke mindst, sætter mange af vores kunder også bæredygtighed højt på deres personlige agenda. Vi engagerer dem gennem vores sociale medier, vores blog og rapporter om miljøpåvirkning. Vi opfordrer vores kunder og følgere til at deltage og hjælpe med at skabe forandringer sammen med os.


04.

Fornyelsesprocessen

CO2

270.000 t

CO2 sparet*

885 t

E-affald sparet*

94 mia. l

Vand sparet*

> 6,6 mio.

Træer plantet**

08.

Vores besparelser forklaret

Mellem 2018 og 2024 platede vi over 6.6 millioner træer. 
Fra 2024 planter vi fortsat træer i Irland og støtter samtidig forskellige miljøinitiativer, fra naturgenopretning til genanvendelse af e-affald og innovativ kulstofudvinding.

Udvinding og forarbejdning af ressourcer til produktion af elektronik kræver og forurener store mængder vand. Fornyelse reducerer vandforbruget drastisk.

Ved at forlænge livscyklussen for eksisterende produkter mindsker vi e-affald.

Sammenlignet med nye produkter sparer istandsættelsen en betydelig del af CO2-udledningen.

05.

Vores kvalitetskontrol

Hos refurbed er høj produktkvalitet vores topprioritet. For at minimere risikoen for vores kunder kan vores produkter altid testes og returneres gratis efter 30 dage og de har altid en minimumsgaranti på 12 måneder. 

Vores tilgang til kvalitetskontrol involvere flere forksellige trin. Vores kvalitetssikring og processer sikrer, at kun leverandører med produkter i den bedste kvalitet sælger på vores platform. Alle refurbed produkter skal bestå state-of-the-art softwaretests, og hele processen og prdouktets tilstand er registreret i en istandsættelsesrapport. Vi fører ad hoc kvalitetskontrol med vores leverandører og har automatiske systemer, som holder øje med forskellige parametre såsom kvaliteten af deres produkter og processer og leveringshastighed, samt en række andre faktorer. Samtidig udfører vi tilfældige kvalitetstjek gennem "mystery shopping" hos vores leverandører. Alt dette sikrer, at produktkvaliteten lever op til refurbeds krav.

Med dette omfattende kvalitetsstyringssystem sikrer vi, at kun de bedste leverandører sælger via vores platform.
 

07.

Vores ISO 14040/44 verificerede beregningsmodel

I vores stræben efter innovation har vi i 2023 igen benyttet ekspertisen fra Fraunhofer Austria til at skabe noget revolutionerende. Vores mål var at udvikle en verificeret regnemodel, der gør det muligt for os at måle miljøpåvirkningerne fra tusindvis af smartphones, tablets og bærbare computere.

Sådan fungerer det: Vi fodrer modellen med tekniske data, for eksempel for en iPhone 12: oplysninger om lagerplads (fx 64 GB) og yderligere data som batteri og skærmstørrelse. Regnemodellen er baseret på en helt masse viden og data og verificeret af en uafhængig tredjepart, nemlig GutCert efter ISO 14040/44. Efter indtastning af de tekniske data får vi følgende nøgleta og miljødatal:

- Besparelser på CO₂, elektronisk affald og virtuelt vandforbrug[1] sammenlignet med et nyt produkt [2].
- Udredning af CO₂-data, e-affald og virtuelt vandforbrug i produktets anden livscyklus [2].
- Detaljeret opdeling af CO₂-udledninger gennem den anden livscyklus, som inkluderer transport, istandsættelse, levering fra refurbed og brug af enheden [2].

Udforsk produktfodaftrykket fra tusindvis af smartphones, tablets og bærbare computere i vores Excel-rapport:


RÅSTOFFER

PRODUKTION

SMID VÆK

RÅSTOFFER

PRODUKTION

FORNY

GENANVEND

GENBRUG

Download bæredygtighedsrapporten 2023
Udforsk produktfodaftrykUdforsk produktfodaftryk

Vi blev grundlagt med et formål  om at gøre en positiv forskel og tilbyde et mere bæredygtigt alternativ til nye produkter, så vi kan reducere miljøpåvirkningen af vores forbrug.  På denne side kan du få et overblik over vores bæredygtighedsprojekter og indsatser.

94 mia. l

Download bæredygtighedsrapporten 2022

Der Refurbishment Prozess

Vores impact strategi

06.

09.

Vores miljøinitiativer

2: Reduktion af negative miljøpåvirkninger

Når vi har kvantificeret vores emissioner og fået indsigt fra vores refurbishere og partnere, arbejder vi på at reducere emissionerne.

Uddrag af vores mål i forhold til reduktion: 

  • Reduktion af produktudledninger gennem samarbejde med refurbishere 
  • Reduktion af interne emissioner hos refurbed (ekskl. genanvendte produkter)


3: Støtte til miljøbeskyttelsesprojekter

Udover at måle vores egen miljøpåvirkning og arbejde for at reducere den, støtter vi også en række projekter.

Uddrag af vores støtte af miljøprojekter:

  • Vi støtter miljøbeskyttelsesinitiativer:
    Feb 2024: Ny strategi – vi støtter nu en række miljøinitiativer som har en reel effekt på klimaforandringer og dets konsekvenser.

Læs mere om de forskellige projekter i kapitel 9.

Udforsk produktfodaftrykGutCert verifikation

[1] Det virtuelle vandforbrug er en beregningsmetode, der tager højde for vandforbruget langs forsyningskæden og vægter det efter regional tilgængelighed. Det er en virtuel værdi, der inkluderer de lokale forhold på stedet for vandforbruget.

[2] Sammenligningen med de tilsvarende nye produkter blev, hvor det var muligt, foretaget på basis af producentens oplysninger. Hvis der ikke var sammenlignelige data tilgængelige, blev der foretaget en beregning baseret på referenceproduktet.

Som en platform for genanvendt elektronik er vores forretningsmodel grundlæggende baseret på bæredygtighed. Men vores bestræbelser stopper ikke her. Vores vision er at minimere vores negative miljøpåvirkning så meget som muligt. 

Fundamentet for vores miljøstrategi er baseret på tre kerneprincipper, som er kort opsummeret nedenfor; mere detaljerede oplysninger findes i vores bæredygtighedsrapport. 


1: Udregning af vores miljøpåvirkninger 

Udregningen af vores miljøpåvirkning hele vejen igennem vores værdikæde danner grundlaget for vores miljøstrategi. Selvom vi ifølge GHG-protokollen ikke er forpligtet til at inkludere produkter, der sælges gennem vores platform, i vores CO2-regnskab, har vi valgt at gøre det alligevel.
 
Uddrag af vores udregninger: 

  • Udvidelse af målingen af vores CO2-fodaftryk 

  • Øgning af de målte miljøpåvirkninger af produkter, der sælges gennem vores platform, med hensyn til CO2e, vand og elektronisk affald 

  • Indsamling af bæredygtighedsdata fra vores refurbishere

Detaljerede oplysninger om vores regnemodel verificeret efter ISO 14040/44 findes i kapitel 7.

Du kan også downloade vores impact rapport fra 2022 og udforkse vores mission og indsatser for en mere bæredygtig fremtid. Den nye og aktuelle rapport finder du i afsnittet herover. Lær mere om vores miljøinitiativer, sociale projekter og partnere. Klik dig gennem rapporten for at se hvor langt vi er nået og vores visioner for fremtiden.

Impact rapport 2022

Udviklingen af regnemodellen finder du opsummeret i vores bæredygtighedsrapport. Hvis du ønsker at dykke dybere ned, kan du også finde rapporten fra Fraunhofer om udviklingen af metoden samt livscyklusvurdering af referencemodellerne.

Nedenfor har vi opstillet de gennemsnitlige værdier for hver kategori, vægtet efter solgte enheder via vores platform i 2023.

Miljøpåvirkning

Fornyede smartphones


Fornyede 
tablets

Fornyede 
laptops

Gennemsnitlige CO2-udledninger i kg

Udledt:  12,9 kg
 
Sparet ift. nyt: 

83% (=63,6 kg)
Udledt: 19 kg
 
Sparet ift. nyt: 

80% (=82 kg)
 Udledt: 61 kg

Sparet ift. nyt: 
83% (=326 kg)

Gennemsnitligt virtuelt vandforbrug i liter
Forbrug: 3.086,2 l

Sparet ift. nyt: 
89% (=24.335 l)
Forbrug: 3.755 l

Sparet ift. nyt:  
91% (=37.555 l)

Forbrug:  13.827 l

Sparet ift. nyt: 
85% (=82.848 l)

Gennemsnitligt e-affald i gram

Genereret: 43,6 g 

Sparet ift. nyt:  
77% (=149,1 g)
Genereret: 21 g

Sparet ift. nyt: 96% (=489 g)

Genereret: 192 g

Sparet ift. nyt: 89% (=1.596 g)Datarensning

Enheden gennemgåes

Eksisterende data bliver slettet, hukommelsespladsen overskrives og enheden bliver nulstillet til fabriksindstillingerne.

Ydre tegn på brug (afhængigt tilstanden) fjernes ved polering og rengøring. Hvis det er nødvendigt opdateres operationsystemet.

Enheden testes

Tekniske eksperter tester enheden ved hjælp af certificeret testsoftware for at sikre 100% funktionalitet.

Tilstandskategori

Tekniske eksperter eller laserapparater sammenligner enhedens ydre med vores retningslinjer og betstemmer tilstanden ("Fremragende", "Meget god", "God").

Udskiftning af dele

Dele udskiftes hvor det er nødvendigt. Reparationerne udføres af eksperter; individuelle dele udskiftes med orginale dele eller tilsvarende.

Endelig kan produktet blive solgt på vores markedsplads, altid med 30 dages gratis prøveperiode og min. 12 måneders garanti.

Alle enheder, der sælges via refurbed, gennemgår en op til 40-trins fornyelsesproces.

For at øge vores bidrag til klimabeskyttelse ud over vores produkter og kerneforretning har vi samarbejdet med NGO'en Eden Reforestation Projects og Reforest Nation om at plante et træ for hvert solgt produkt fra 2018 til 2024. Indtil februar 2024 har vi sammen plantet over 6,6 millioner træer rundt om i verden! Det er vi meget stolte af - især fordi vi er overbeviste om, at træer yder et meget værdifuldt bidrag til klimabeskyttelse, der går langt ud over at lagre CO2. Men vi ved også, at det at plante træer, ikke er en mirakelkur mod klimakrisen. Så fra 2024 investerer vi også i en yderligere portefølje af  miljøinitiativer der vil have en langvarig effekt på vores miljø:

- Naturpleje og -genopretning: I partnerskab med myclimate, restaurerer vi økosystemer i Etiopien, gennem blandt andet at plante træer. Den bæredygtige inddragelse af lokalsamfundet spiller en vigtig rolle i dette projekt.

- Innovativ kulstofudvinding: We støtter innovative projekter, som er vigtige men mangler finansiering. Med Patch and Carbony, støtter vi Europæiske projekter for kulstofudvingin fra atmosfæren.

- Genanvendelse ag e-affald: Kun 20% af elektronisk affald genanvendes korrekt på verdensplan. Sammen med Minimise bringer vi smartphones fra Ghana tilbage i cyklusen gennem lokale partnere og professionel genanvendelse i Italien..

Kom med på rejsen mod en grønnere fremtid!

© Refurbed Marketplace GmbH

PRIVACY POLICY

T&C

COOKIE POLICY

EUREFAS

EUREFAS representerer refurbishment industrien i Europa.

Kontakt

RIGHT TO REPAIR

Right to repair er en aliance af Europæiske organisationer som kæmper for ændringer i love og systemer for at gøre reperation til normen.

Hvis du har spørgsmål eller forslag omkring miljøbeskyttelse, bedes du skrive til os på


sustainability@refurbed.com

PATCH

Patch er en platform som forbinder virksomheder med verdens med innovative kulstofudvinding og -reduktions innitiativer.

myclimate organisationen er den ledende udbyder af finansiering, rådgivning og promovering af  klimabeskyttelse.

Minimises vision er at bringe e-affald tilbage i et forbrugskredsløb gennem samarbejder verden over.

MINIMISE

MYCLIMATE

CARBONY

Carbony udvikler naturfokuserede kulstofopsamlingsprojekter i EU.

RUNNING TIDE

Running Tide, som vi arbejder med gennem Patch, er et innovativt firma, der specialiserer sig i opbevaring af CO2 i havet og havets sundhed.

10.

Vores partnere

Novocarbo er en af de førende leverandører af biokul i Europa. Vi samarbejder med dem via Patch.

NOVOCARBO

Den hollandske  virksomhed, som vi arbejder sammen med via Minimise, blev grundlagt med det formål at reducere elektronisk affald.

CLOSING THE LOOP

ETHIOTREES

EthioTrees, i samarbejde med myclimate, arbejder for at øge indkomsten for jordløse bønder i de nordlige etiopiske højlande gennem restaurering af skove og udvikling af økosystemer.

REFOREST NATION

Vores partner for plantning af irske træer er Reforest Nation, som planter over 15 indfødte træarter, skaber skove for at opsamle kulstof og skabe levesteder for lokal biodiversitet.

EDEN REFORESTATION

Vores tidligere partner for træplantning i forskellige lande.